All good things come to an end: een afsluiting van Generatie Transitie

Zoals Nelly Furtado zo mooi bezingt: “all good things come to an end.” Dit geldt ook voor ons driejarig project Generatie Transitie, wat we afgelopen augustus hebben afgerond. We kunnen terugkijken op heel wat mooie resultaten. Het doel van het project was om jongeren te prikkelen om hun denken en doen te plaatsen binnen de complexe mondiale realiteit en zo een generatie te vormen die een duurzame transitie binnen onze samenleving kan waarmaken. Generatie Transitie was niet enkel een leerproces voor deze jongeren. Ook de Catapistas zelf – jong en oud – zijn als beweging gegroeid gedurende het proces.


In het kader van Generatie Transitie heeft een breed scala aan activiteiten plaatsgevonden, in nauwe samenwerking met het hoger onderwijs en de  projectpartners. CATAPA heeft dan ook haar netwerk in het hoger onderwijs kunnen uitbreiden. De activiteiten varieerden van gastcolleges tot ondernemersprojecten tot thesis- en doctoraatsprojecten en stages. Het merendeel van deze activiteiten vond plaats in België, maar we stuurden bijvoorbeeld ook 36 studenten naar Latijns-Amerika voor stages en onderzoek. Het vertrekpunt was hierbij altijd de problematiek van niet-hernieuwbare grondstoffen als complex en internationaal duurzaamheidsvraagstuk. Door specifieke projecten aan te bieden aan deze jongeren - waarbinnen zij hun eigen expertise en interesses aanspreken – kunnen zij op een concrete manier bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 

Wat heeft Generatie Transitie concreet verwezenlijkt?

  • Ontwikkeling van lespakketten voor docenten hoger onderwijs, een experten-databank, onderzoeksvragenlijsten en een online bibliotheek: www.generatietransitie.be en www.edgekit.be
  • 2 Summer Schools rondom duurzaamheid vonden plaats, en zijn vervolgens opgenomen in het curriculum van verschillende economische opleidingen.  
  • Generatie Transitie stimuleerde mee de oprichting van een “Master of Science in Sustainable Development” aan de KULeuven, gefinancierd door VLIR-UOS. In 2017-2018 volgen reeds 24 studenten de opleiding.
  • Tijdens de jaarlijkse Academische Week hebben CATAPA en haar gastsprekers maar liefst 5600 studenten bereikt met getuigenissen over de impact van mijnbouw. 
  • Maar liefst 52 studenten hebben hun bachelorproef of thesis geschreven voor CATAPA, en er hebben 53 stages plaatsgevonden gedurende deze periode. 24 studenten hebben gezamenlijk 4 ondernemersprojecten vormgegeven.
  • Tijdens de intensieve masterclasses die CATAPA en Act4Change samen organiseerden werden zo’n 100 jongeren bereikt. Binnen het Train the Trainerstraject zijn een 30-tal jongeren opgeleid aan de hand van duurzaamheidsthema’s. Veel van hen zijn nog steeds actief bij CATAPA.
  • Op 17 mei 2017 organiseerden we een slotsymposium om samen met stakeholders van het hoger onderwijs opnieuw stil te staan bij het integreren van duurzaamheid in de opleiding. Dit inspireerde onder meer de ontwikkeling van een actiefiche rond wicked problems.

We kijken met een fijne blik terug naar Generatie Transitie. Maar we kijken ook vooruit. Sinds november zijn we immers vol enthousiasme gestart met ons volgende project “Make
ICT Fair". Ook al is het project Generatie Transitie afgesloten, wij blijven werken om deze generatie mee om te vormen tot een generatie die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt en mee de transitie zal waarmaken. De lessen die we geleerd hebben tijdens het project zullen ons blijven inspireren in onze beweging. All good things come to an end, maar dus toch niet helemaal….