Pilootprojecten

Het huidige project ‘Generatie Transitie’ biedt, vertrekkende vanuit de problematiek van niet-hernieuwbare grondstoffen als complex en internationaal duurzaamheidsvraagstuk, concrete perspectieven en instrumenten aan docenten en studenten om duurzame ontwikkeling handen en voeten te geven in de curricula van opleidingen in het hoger onderwijs. Generatie Transitie wil studenten van allerlei studierichtingen de mogelijkheid aanbieden om praktijkervaring en kennis in te winnen over impact die ze later kunnen hebben als burgers, in het bedrijfsleven, voor de overheid, het middenveld of in de politiek.
De doelgroep van studenten als de ‘toekomstige generatie’ of de ‘generatie transitie’ is hierbij een evidente keuze gezien het feit dat de generatie jongvolwassenen die tot 2050 in het werkveld zullen staan, dé actoren zijn die de transitie moeten waarmaken naar een andere economie.

Studenten, docenten en vakgroepen van het hoger onderwijs werken mee in één van de vier pilootprojecten van ‘Generatie Transitie’:

1. gastcolleges of extra-curriculaire infoactiviteiten


2. ondernemersprojecten


3. multidisciplinaire thesis- en doctoraatsprojecten en/of4. (Zuid)stages.


Via de vier pilootprojecten kom je in contact met kansen en bedreigingen voor duurzaamheid in een nationale en/of globale context.

Op het afsluitend symposium worden bij voorkeur studenten of docenten uit het Zuiden uitgenodigd die deelnamen aan de projecten in het Zuiden.

Download ook onze Handleiding Generatie Transitie in Hoger Onderwijs