Ondernemersprojecten

Dit pilootproject biedt studierichtingen en vakken een invulling voor een ondernemersproject. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld de opdracht krijgen om een minionderneming uit te bouwen voor Vlaanderen of het Zuiden, een NGO of ontwikkelingsproject uit te werken, een speakerstour op te zetten of een sensibiliseringsactie opzetten op de campus. De thema’s kunnen onderling worden afgestemd tussen de werkgroep studie en de begeleidende docent(en) maar essentieel is de maatschappelijke noodzaak en toepasbaarheid voor de doelgroep. Met de steun en begeleiding van Generatie Transitie kunnen duurzame ondernemersprojecten opgezet worden die (deel)oplossingen bieden voor een duurzaamheidsvraagstuk. Onder begeleiding van ervaringsdeskundigen en via uitwisseling van ervaringen tussen de verschillende ondernemersprojecten krijg je niet enkel ervaring, maar help je ook mee aan het verduurzamen van je sector.

Generatie Transitie kan je helpen bij het opzetten van je ondernemersproject via een concrete ondernemershandleiding, via nuttige contacten, met promotie, etc.

Bekijk ook eens de onderstaande infovideo.