Thesis- en doctoraatsprojecten

Studenten maken een onderzoekspaper (masterthesis, bachelorpaper, paper voor een vak) en de resultaten worden voorgesteld, verspreid en ontsloten naar de relevante stakeholders.

Bij het uitschrijven van een achtergronddossier worden leemtes in kaart gebracht waar nog additioneel onderzoek voor nodig is. Op basis hiervan wordt een lijst samengesteld van thesisonderwerpen en eventueel doctoraatsschriften. Deze onderwerpen worden geclusterd om minstens 2 aspecten vanuit een multidisciplinair oogpunt te onderzoeken. CATAPA heeft hiermee al ervaring waardoor een 40-tal thesissen al werd geschreven rond 2 thema’s (goudmijnbouw en no-go-zones for mining) vanuit een multidisciplinair perspectief. Met dit project willen we studenten en onze (Zuid)partners de kans bieden om hun onderzoek nog meer maatschappelijk relevant te maken door de onderzoeksresultaten en de bevindingen van het proces maximaal te ontsluiten via het seminarie in 2016 en het symposium in 2017 enerzijds en de publicatie en verspreiding van de onderzoeksresultaten anderzijds.

Bekijk ook eens de onderstaande infovideo.

Download hier onze onderzoeksvragenlijst. Andere gerelateerde vragen zijn ook zeker bespreekbaar, neem gerust contact met ons op.