(Zuid)stages

Een 50-tal stagiairs en andere secretariaatsmedewerkers passeerden de voorbije jaren de revue op het secretariaat van CATAPA, een 20-tal stagiairs en een 40-tal zuidmedewerkers (vrijwilligers) werden uitgezonden naar de partnerorganisaties in het Zuiden door Putumayo en CATAPA. We zijn ervan overtuigd dat ook hiermee een concrete bijdrage wordt geleverd aan competenties voor EDO en internationale competenties. Door dit pilootproject willen we de kwaliteit van de stages bij het middenveld en de Zuidstages verbeteren door gerichter op zoek te gaan naar stageopdrachten en een duidelijke omschrijving van de begeleiding en opvolging. Daarbij zullen zowel het hoger onderwijs, de Zuidpartners als de partners van ‘Generatie Transitie’ gebaat zijn.

Interesse in een zuidstage?

Putumayo is op zoek naar gemotiveerde vrijwilligers voor 6 maanden in Peru, die o.a. zouden instaan voor de begeleiding van inheemse studenten in de stad Iquitos (Peruaanse Amazone).
Bekijk de vacature hier.

Voor meer informatie over onze Zuidstages in Bolivia, Peru en Colombia, klik op '(Zuid)stages' in de linkerkolom.